2015, ഏപ്രിൽ 22, ബുധനാഴ്‌ച

കലികാലം(കാലികം)

ഇന്നലെ
വാട്ട്സ് അപ്പിനു വേണ്ടി
ഊരിവെച്ച അടിവസ്ത്രം
എം.പിയുടെ ബംഗ്ലാവിലെ
തലയണക്കടിയിലും
എം.എൽ.എ കോട്ടേഴ്സിലെ
അയയിലും  തൂങ്ങിക്കിടന്നു 
ഏറെ നാൾ
വരണ്ട രേതസ്സിൽ  
സൗരോര്‍ജ്ജത്തിന്റെ 
പ്രവാഹം കാത്ത്..
ഇന്ന്
കവലകളിൽ തർക്കിച്ചും
ചാനലുകളിൽ ഉത്തേജിപ്പിച്ചും
എഫ്.ബിയിൽ ഒലിപ്പിച്ചും
കറങ്ങിത്തിരിയുന്നുണ്ട്
അന്നുപാടിയ വീരഗാഥയിൽ
പൊരുതാൻ വന്ന യോദ്ധാക്കളുടെ
ആയുധ വലിപ്പത്തിന്റെ
മൂർച്ചയുള്ള കണക്കുകൾ..