2015, ജനുവരി 27, ചൊവ്വാഴ്ച

ഓര്‍മ്മകള്‍

ഓർമ്മകൾക്ക് കുറുകെ
തൂങ്ങിയാടുന്നുണ്ട് 
ഇന്നും ചില
എരിയുന്ന കാഴ്ചകൾ

മുടിഞ്ഞ വിശപ്പിനും
മുറുക്കിയുടുത്ത മുണ്ടിനുമിടയിൽ
അഭിമാനം മുറുകെപ്പിടിച്ച്
മുഴുനീളം നടിച്ച 
അരങ്ങ് കാണാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ
ഇടവേളകളില്ലാതെ 
ശൂന്യതയിൽ പിടഞ്ഞ നാളുകൾ
മൗനമായ മനസ്സിനു 
ദിശാബോധം നഷ്ടമായപ്പോൾ
ഇരുളിൽ തട്ടിവീണ 
അവ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ

കാലം  എത്രമായ്ച്ചിട്ടും
കണക്ക് വെക്കാത്ത കാഴ്ചകൾ 
ഇന്നും നീരുറവയായി കിനിയുന്നുണ്ട്
ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളുമായ്..